• Aktuellt
  • Lipödem Symposium 14/3/2020 Barcelona

Lipödem Symposium 14/3/2020 Barcelona

19 dec 2019

Lipödem är en sjukdom som är utmanande att diagnostisera och gör det svårt för patienten att få rätt behandling. Nu erbjuder vi en möjlighet att lära mer om Lipödem och hur man behandlar denna sjukdom.

Symposiet kommer att hållas på lördagen den 14 mars 2020 och är avsett för alla de läkare som är intresserade av att behandla patienter med Lipödem.

Förfrågningar kan skickas till helka.hult-hedberg@upviser.fi

Sumposiets hemsida

Lipödem Symposium 14/3/2020 Barcelona