• Företaget

UpViser AB

UpViser AB har startat sin verksamhet för marknadsföring av plastik kirurgi produkter från början av 2015. UpViser Group består av UpViser Oy i Finland, UpViser APS i Danmark och UpViser AS i Norge.

Vårt mål är att arbeta i en kundorienterad miljö, god samarbete med vårdpersonal och att erbjuda moderna verktyg samt kirurgiska tekniker som garanterar patienterna en god och säker vård.

Vi arbetar med focus på snabb och flexibel kundservice samt unik utbildningskoncept.