• Gynekologi

Align_TO_1_af_230x141_1100.jpg

Gynekologi


Våra huvudsakliga verksamhetsområden inom gynekologin är produkter för kirurgisk behandling av inkontinens hos kvinnor och vaginal prolaps.
Med stöd av Bard Medical och Promedon erbjuder vi högkvalitativa produkter samt ett starkt stöd åt våra kunder i form av utbildning och kundservice.

Vi fick agentur på Bard Align® TO i maj 2016. Bard Align® är en av de mest använda TOT -slyngorna i Europa.

Bard Align retropubiska slynga företräder klassisk TVT -teknik.

Promedons Ophira företräder en mikroinvasiv operationsteknik, som har goda långtids uppföljningsresultat. Det är ett ingrepp som gör ännu mindre intrång på patienterna och det kan till och med utföras polikliniskt.

I behandlingen av vaginal prolaps är Promedons CalistasS och Splentis nya produkter, som ersätter tidigare agenturer. CalistarS är varsam, eftersom den kan utföras helt transvaginalt.