• GynekologiGynekologi


Våra huvudsakliga verksamhetsområden inom gynekologin är produkter för kirurgisk behandling av inkontinens hos kvinnor och vaginal prolaps.
Med stöd av Promedon erbjuder vi högkvalitativa produkter samt ett starkt stöd åt våra kunder i form av utbildning och kundservice.

Promedons Ophira företräder en mikroinvasiv operationsteknik, som har goda långtids uppföljningsresultat. Det är ett ingrepp som gör ännu mindre intrång på patienterna och det kan till och med utföras polikliniskt.

I behandlingen av vaginal prolaps är Promedons CalistasS och Splentis nya produkter, som ersätter tidigare agenturer. CalistarS är varsam, eftersom den kan utföras helt transvaginalt.