• Lipocube nanocube

lipocube.jpg

Lipocube Nanocube

Enkel och säkra sätt att göra micro- och nanofett. Fantastisk lägg till dig som använder fettet t.ex. till ansiktsfettöverföring.

Med Lipocube Nanocube har du möjlighet att bearbeta fettvävnad till microfett eller nanofett. Det är möjligt att bearbetamaximalt 60 ml fettvävnad under en och samma procedur. Nanocube används med 20 ml LL injektorer. Processen kan upprepas 3 gånger under ett ingrepp. 
Länken till broschyren
NanoCube_esite_17MB.pdf